Konsumentregistre

Hvor oppdatert er ditt kunderegister? Når deler av et kunderegister holder for dårlig kvalitet, blir hele registeret ubrukelig for markedsaktiviteter. Vi kan hjelpe deg med oppdatering av kontaktinformasjon tilpasset dine egne rutiner, slik at du holder kontakten med bedriftens viktigste inntektskilder. Vi kan også tilføre informasjon som du mangler i din kundedatabase. Eksempel på informasjon for datavask, oppdatering og tilføring

  • Døde personer
  • Dubletter
  • Ny adresse
  • Nytt postnummer i henhold til Postens tabeller
  • Telefon, fast og mobil
  • Fødselsdato
  • Status for reservasjon

Oppdatering av registeret kan gjøres automatisk eller for en enkelt aktivitet. Rydde i medlemsregistre, porteføljer, salgslister m.m?

Trenger du oppdaterte adresser fra SMS kampanjer kan vi bistå.

Har du spørsmål til adressevask av ditt register eller ønsker å gjøre en gratis test? Vi hjelper deg med å komme i gang.  Ta kontakt med oss i dag!