Bedrift

I takt med alle endringene som skjer i Næringslivet og offentlig sektor er det viktig å ha gode rutiner og kilder for oppdatering og ajourhold. Bedrifter flytter, fusjonerer, fisjonerer, går konkurs og mer til. Har du et apparat for å holde tritt med alt som skjer og samtidig sørge for at all bedriftsinformasjon er korrekt utfylt? Iper kan hjelpe deg med en adressevask/datavask som er tilpasset din bedrifts behov og i de systemer dere benytter. Gjennom vårt vaske- og matchesystem kan vi påvise dubletter, feilregistreringer, nedlagte/konkurs bedrifter og tilføre korrekt bedriftsinformasjon i datafelter du allerede benytter samt evt. tilføre nye slik at du kan få økt kunnskap om egne kunder. Vi kan også via vask/match ekskludere dine eksisterende kunder fra uttrekk av prospektsegmenter fra Iper Bedrift. Eksempler på informasjon som kan oppdateres og/eller tilføres:

 • Organisasjonsnummer
 • Korrekt juridisk navn
 • Evt. populærnavn/markedsnavn
 • Adresseopplysnigner
 • Telefon/fax
 • Firma epost-adresse
 • Web-adresse
 • Størrelse (omsetning/antall ansatte)
 • Økonomiske nøkkeltall
 • Organisasjonsform
 • med mer

Oppdatering og tilføring kan gjøres som en engangsoppdatering eller settes i system med løpende automatisk oppdatering. Har du spørsmål til oppdateringer av ditt register eller ønsker å gjøre en test? Ta kontakt med oss i dag!