Oppdatering

GODE NYHETER!  De beste adressene har du selv!

I ditt register ligger alle dine nåværende eller tidligere kunder. Disse adressene er det som skal gi deg dine løpende inntekter. Forutsetningen for dette er at du har riktig kontaktinformasjon på kundene. Dette er en stor utfordring å holde et stort kunderegister oppdatert, spesielt for tidligere kunder som ikke sender deg oppdatering på sin kontaktinformasjon.

Får du brev i retur, med adresse ukjent eller adressaten har flyttet? Da kan Iper oppdatere dine adresslister. Ipers databaser er kontinuerlig oppdatert med navn, adresse og telefonnummer fra offentlig tilgjengelige kilder som Posten, Teleoperatørene, Reservasjonsregisteret, Folkeregisteret og Matrikkelen med mer.