Reservasjon

Vi ønsker selvsagt ikke å formidle henvendelser til deg som ikke ønsker å motta det. Skulle du imidlertid ha mottatt en henvendelse som er kildemerket Iper Direkte AS kan du kontakte oss via telefon eller e-post. Se under for kontaktdetaljer. Dette gjelder selvsagt også om du har andre spørsmål eller kommentarer angående de opplysningene vi har registrert og/eller formidlet. Ønsker du å hindre at du blir kontaktet via adressert post eller via telefon permanent må du reservere deg i det Sentrale Reservasjonsregisteret. Reservasjonsregisteret er en offentlig database som inneholder personopplysninger om alle som har reservert seg mot enten adressert reklame, telefonsalg eller humanitære organisasjoner. Alle oppføringer gjelder kun den enkelte person som har reservert seg. Bedrifter eller næringsdrivende har ikke anledning til å reservere seg på samme måte som privatpersoner. Følg denne lenken til Reservasjonsregisteret: Klikk her (link til: https://w2.brreg.no/reservasjon/) Kontaktpunkter hos Iper Direkte med hensyn til Reservasjon: a) E-post E-postadresse: kildeservice@iper.no Alle henvendelser vil bli behandlet fortløpende og alle vil bli besvart. b) Telefon Telefonnummer: 21 42 02 43 Telefonen er betjent av Ipers ansatte i åpningstiden kl. 08-16 mandag-fredag. Utenom åpningstiden vil din henvendelse bli lagret som lydfil og behandlet påfølgede arbeidsdag.