Produksjon av DM-kampanjer

Skal du sende ut en DM-kampanje? Våre medarbeidere har 50 års erfaring med adressert reklame, kundedialog og direkte markedsføring. Vi gjennomfører både små og store oppdrag! Det finnes et nærmest ubegrenset antall varianter og kombinasjoner å velge blant når de enkelte elementene i sendingen skal planlegges og produseres. Vi har detaljkunnskap om hele prosessen og ikke minst hvilke hensyn som må ivaretas ved de ulike alternativene. Vi hjelper deg med:

  • Print
  • Etterbehandling
  • Konvoluttering
  • Plastpakking
  • Portoalternativer og regler

Ta kontakt med oss i dag!