DM

Planlegger du en DM-aktivitet?

Rådgivning og prosjektledelse En vellykket gjennomføring av en kampanje krever både god oversikt og omfattende detaljkunnskap på mange områder. Iper Direkte har lang erfaring med og høy kunnskap om gjennomføring av DM (direkte markedsføring) -kampanjer. Du har kunnskap om dine produkter og ditt marked – vi kan bistå deg i hele eller deler av kampanjegjennomføringen:

 • Planlegging
 • Kvalitetssikring/prosjektstyring
 • Målgruppevalg
 • Løsningsforslag
 • Gjennomføring
 • Responshåndtering
 • Rapportering

Trykksaker Iper Direkte har lang erfaring med produksjon av DM-trykksaker og har et bredt kontaktnett med leverandører innen:

 • Salgsbrev
 • Svarkort/svarskjemaer
 • Konvolutter
 • Brosjyrer/foldere
 • Digitaltrykk

Løsningsalternativene er mange og prisvariasjonene store ut fra volum og omfang. Vi hjelper deg å velge den mest rasjonelle løsningen ut fra ditt behov for markedsføring.
Ta kontakt med oss i dag!