Konsument/privat

Trenger du flere kunder? Har du et produkt og en målgruppe, så kan Iper Direkte hjelpe deg til å finne adressene! Iper har et eget konsumentregister for konsumenter som er bosatt i Norge. Adresseregisteret benyttes til å oppdatere andre konsumentregistre og til utleie av konsumentadresser for markedsføring, informasjonsformål eller markedsundersøkelser. Seleksjonsmuligheter De vanligste seleksjonskriteriene for konsumentadresser er:

  • Alder
  • Kjønn
  • Geografi
  • Boligtype
  • Telefon (mobil/fast)
  • Inntektsprofil

Ønsker du å finne tvillinger eller analysere andre forhold i ditt kunderegister, så hjelper vi deg med dette, enten internt eller via en partner på sosiodemografisk analyse. Har du spørsmål til seleksjoner eller leie av konsumentadresser? Vi hjelper deg med å komme i gang. Ta kontakt med oss i dag.