Bedrift

Iper Bedrift er en database med opplysninger om hele Norges Næringsliv både innen privat og offentlig sektor. Skal du gjøre en markedsaktivitet mot bedriftsmarkedet har vi mulighetene for deg enten du skal identifisere en målgruppe, kombinere egne data med adresselister fra bedriftsregisteret eller oppdatere dine eksisterende bedriftskunder med ferske og utfyllende opplysninger fra vår database. Iper Bedrift inneholder foruten rene adresseopplysninger detaljerte og ferske opplysninger om størrelse, geografi, bransjetilhørighet og økonomiske nøkkeltall.

Seleksjonsmuligheter

Vi har en rekke seleksjonsmuligheter til rådighet når vi arbeider med å tilpasse målgrupper i bedriftsmarkedet. Nedenfor har vi beskrevet de vanligste.Det er også mulig å identifisere dine egne adresser/kunder gjennom vask og deretter bruke resultatet som basis for utvalget (tvillinger etc) eller kun for å utelukke egne kunder fra en definert målgruppe fra Iper Bedrift.

Bransje

Iper benytter nasjonal standard bransjekodesett. Iper kan tilføre korrekt bransjekode til dine kunder via match mot Iper Direkte eller konvertere evt. gammelt kodesett til nytt.

Sektor

Ofte er det behov for å segmentere på sektor for å kommunisere på ulik måte til offentlig sektor sammenliknet med privat næringsliv. Iper Bedrift er oppdatert med sektor fordelt på; privat, kommunal, fylkeskommunal eller statlig sektor.

Daglig leder

Iper Bedrift oppdateres fortløpende med opplysninger om daglig ledelse fra offentlige kilder. Det er også mulig å kombinere med seleksjoner fra Rolleregisteret.

Kjeder

I tillegg til juridiske relasjoner mellom bedrifter kan Iper tilby seleksjoner basert på vårt eget kjederegister som er manuelt oppbygget på basis av opplysninger fra kjedene selv. Ønsker du for eksempel å nå medlemmer i bestemte kjeder kan vi enkelt levere dette og evt kombinere kjedeinformasjon med andre kriterier.

Størrelse

Her er de vanligste kriteriene antall ansatte eller omsetning. Innen offentlig sektor eller på underavdelinger mangler ofte opplysninger om omsetning slik at antall ansatte kan være en vel så relevant indikator. I enkelte tilfeller må man også være obs på at enkelte bedrifter i spesielle segmenter med høy omsetning ikke har ansatte. Iper har lang erfaring med å definere målgrupper på størrelse og kan hjelpe deg med å sette opp et utvalg som gir deg det resultatet du ønsker deg.

Geografi

De vanlisgte kriterier er postnummer, kommune eller fylke. I tillegg kan vi selektere på bydel, grunnkrets eller helt ned enkeltadressenivå.

Organisasjonsform

Juridisk organisasjonsform er en veldig vanlig seleksjon. Ønsker du for eksempel ikke å sende til enkeltmannsforetak gjøres dette enkelt ved å utelukke organisasjonsformen for dette fra seleksjonen.

Økonomiske nøkkeltall Iper kan selektere på mange typer regnskapstall. Det vanligste er imidlertid omsetning. I tillegg kan det selekteres på for eksempel resultat, egenkapital, utbytte, eiendeler, gjeld med mer.

Ta kontakt med oss i dag.